УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Донецькій області

» Діяльність » оголошення » ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ МОСТУ ЧЕРЕЗ Р. МОКРІ ЯЛИ НА КМ 66+918 АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ Т-05-18 БОГАТИР – ВЕЛИКА НОВОСІЛКА – НІКОЛЬСЬКЕ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ МОСТУ ЧЕРЕЗ Р. МОКРІ ЯЛИ НА КМ 66+918 АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ Т-05-18 БОГАТИР – ВЕЛИКА НОВОСІЛКА – НІКОЛЬСЬКЕ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ МОСТУ ЧЕРЕЗ Р. МОКРІ ЯЛИ НА КМ 66+918 АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ Т-05-18 БОГАТИР – ВЕЛИКА НОВОСІЛКА – НІКОЛЬСЬКЕ


1.    Мета і засоби здійснення діяльності
Міст розташований на автодорозі Т-05-18 Богатир – Велика Новосілка – Нікольське на км 66+918 у Донецькій області, через р. Мокрі Яли.
Необхідність капітального ремонту зумовлена головним чином незадовільним експлуатаційним станом моста і невідповідністю його вимогам нині діючих нормативних документів.
Робочим проектом «Капітальний ремонт мосту на км 66+918 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-18 Богатирь – Велика Новосілка - Нікольське» передбачено: - демонтаж існуючого мостового полотна, відновлення захисного шару бетону на поверхні усіх паль опор №1 - №5 та нанесення захисного покриття, відновлення захисного шару бетону на поверхні усіх плит прогонових будов (1-2) - (4-5) та нанесення захисного покриття, влаштування нової монолітної залізобетонної накладної плити з перехідними плитами, влаштування організованого водовідводу, влаштування напиляємої гідроізоляції з улаштуванням геотекстильної сітки, влаштування асфальтобетонного покриття, влаштування покриття на службових проходах, влаштування перильного та бар'єрного огороджень, влаштування укріплення конусів берегових опор №1 та №5, роботи на підходах.
Довжина мосту дорівнює 48,81м.; Габарит мосту Г-12,3+2х1,2м; Загальна довжина, що підлягає капітальному ремонту складає: міст з перехідними плитами –56,81м, підходи – 60+60м;
Загальна довжина, що підлягає роботам по капітальному ремонту мостового переходу становить – 176,81м. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності відновлення режиму експлуатації, забезпечуючого безпеку руху автомобільного транспорту та пішоходів.
В період будівельних робіт і під час експлуатації мосту очікувані рівні шумового тиску від автотранспорту на межі найближчої житлової забудови не перевищуватимуть допустимі значення, тобто не будуть впливати негативно на здоров’я населення.
1.    Перелік впливів на стан навколишнього середовища.
Результати їх оцінки з урахуванням аварійних ситуацій
Планова діяльність здійснює вплив на атмосферне повітря, водне середовище, ґрунти, рослинний світ, соціальне середовище, який характеризується масштабом, інтенсивністю, динамічністю і тривалістю виконання робіт.
Вплив на стан навколишнього середовища буде здійснювались виключно на стадії виконання робіт.
На водне середовище
Будівництво та експлуатація автомобільних доріг супроводжуються прямим та опосередкованим впливом на поверхневі водні об’єкти. Безпосереднє забруднення водних об’єктів можливе внаслідок стоку дощових і талих вод з поверхні дорожнього покриття. Опосередкований вплив відбувається внаслідок просочування забруднених стоків та вимивання забруднюючих речовин, що накопичуються в ґрунті за рахунок осідання транспортних викидів, відходів паливно-мастильних матеріалів, розчинних і нерозчинних будівельних та протиожеледних матеріалів тощо.
На атмосферне середовище
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні будівельних робіт будуть не суттєвими. Після завершення робіт викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки виключаються.
При експлуатації мосту в атмосферу потраплятимуть забруднюючі речовини від двигунів внутрішнього згоряння автотранспорту, що рухатиметься по мостовому полотну. Виконана оцінка впливу на повітряне середовище показала, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на найближчій житловій забудові не перевищуватимуть 0,1ГДК (гранично - допустимі концентрації) за всіма інгредієнтами.
На ґрунти та геологічне середовище
При реконструкції та експлуатації автомобільних доріг безпосередній та опосередкований вплив на геологічне середовище відсутній.
Під час проведення будівельних робіт утворюються відходи від ліквідації існуючого мостового полотна, від роботи технологічного та транспортного обладнання які передаються спеціалізованим організаціям для утилізації. В період експлуатації мосту утворення відходів виключається.
На рослинний світ
Додаткового впливу на геологічне, водне середовища, ґрунти, рослинний і тваринний світ не очікується.
На соціальне середовище
В період будівельних робіт і під час експлуатації мосту очікувані рівні шумового тиску від автотранспорту на межі найближчої житлової забудови не перевищуватимуть допустимі значення, тобто не будуть впливати негативно на здоров’я населення.
3. Заходи по забезпеченню нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки
З метою захисту навколишнього середовища від забруднення, проектними рішеннями передбачено комплекс заходів, націлених на зменшення впливу на атмосферне повітря, землі водного фонду, водне середовище.
Захисні заходи:
−    проведення періодичних перевірок технічного стану механізмів на відповідність допустимим нормам, проведення техоглядів і посвідчень;
−    періодичний контроль механізмів та їх посвідчення на відповідність санітарно-гігієнічним нормативам (в разі необхідності);
−    передача спеціалізованим організаціям відпрацьованих нафтопродуктів, нафтомісних та фекальних стічних вод, твердих побутових відходів, відходів від електродів для зварювання, тару з під фарби;
−    перевезення пилоутворюючих матеріалів (цемент, пісок тощо) здійснюється в розфасованому вигляді (в паперовій, поліпропіленовій та іншого роду тарі);
−    організація освітлення території будівельних робіт;
−    гашене вапно отримане в результаті гідратації карбіда кальцію передаються спеціалізованим організаціям на утилізацію;
−    контроль наявності сертифікатів якості та висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи матеріалів які використовуються при будівництві (щебінь, пісок, метали) на підставі ст.11 ЗУ «про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», і відповідність вимогам НРБУ-97;
Комплекс заходів щодо вибухово- і пожежобезпечності:
−    заборона спалювання в смузі відводу та за її межами що відслужили свій термін автошин, а також горючих відходів (типу ізоляції кабелів і відходів лісоматеріалів);
−    своєчасне проведення планово-попереджувального обслуговування і ремонтів автотранспорту та будівельної техніки з регулюванням паливних систем;
−    використання електрообладнання відповідної пожежообезпечності;
−    ліквідація умов для теплового, хімічного самозаймання;
−    організація інструктажу та навчання працівників заходам пожежної безпеки;
Відновлювальні заходи:
−    засівання багаторічними травами;
Компенсаційні заходи:
−    Плата податкових зобов’язань за розміщення відходів.
Враховуючи прийняті заходи, негативний вплив на навколишнє природне середовище оцінюється як незначний та обмежений місцем та часом виконання робіт. Стан навколишнього середовища із закінченням робіт швидко нормалізується то вхідного рівня.

4. Зобов’язання замовника по здійсненню проектних рішень у відповідності до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах проведення робіт
Враховуючи прийнятий комплекс заходів, можна стверджувати, що після реалізації планової діяльності, залишкові впливи на навколишнє середовище відсутні.
    Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища Замовник обв’язується здійснювати реалізацію проектних рішень згідно з діючими нормами України та правилами охорони навколишнього середовища та вимогами екологічної безпеки на всіх етапах будівництва.
Замовник : Служба автомобільних доріг у Донецькій області


Генпроєктувальник : ТОВ  «АВТОБАН ІНЖИНІРИНГ»